Chào mừng bạn đến với hệ thống
Đánh giá và Thống kê

Đại học Quốc Tế

Hệ thống hỗ trợ Sinh viên thực hiện khảo sát môn học, giảng viên, và chất lượng dịch vụ

First Vector Graphic
App
Nhà trường mong muốn được lắng nghe và kết nối ...

Những đánh giá từ bảng khảo sát của các bạn sinh viên đều được ghi nhận và truyền tải đến các khoa/ bộ môn cũng như giảng viên môn học. Nhà trường rất mong nhận được những đánh giá chân thật từ các bạn sinh viên nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như đáp ứng những nguyện vọng, nhu cầu của sinh viên một cách trọn vẹn hơn.